Ana içeriğe atla

7+1 İşyeri Uygulaması ile ilgili tüm bilgilere ve formlara aşağıdaki sayfalardan ulaşabilirsiniz; 

http://www.muys.subu.edu.tr/

https://tf.subu.edu.tr/tr/71

T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Yükseköğretim Proje Geliştirme ve Destekleme Daire Başkanlığı’nın ilgili kararı gereği Fen ve Mühendislik Fakülteleri öğrencilerinin İş Yeri Eğitimi Ücretlerinin ödenebilmesi için İşyeri Eğitimi kapsamında gidilen firmanın "özel sektör  işletmelerinde,  teknoparklarda,  araştırma  altyapılarında,  Ar-Ge merkezlerinde ya  da  sanayi  kuruluşları” şeklinde sayılan yerlerden biri olması gerekmektedir. Aksi takdirde ücret ödemesi yapılmayacaktır.

 

İŞYERİ EĞİTİMİ BAŞVURUSU AKIŞI ŞEMASI

1. İşyeri Eğitimi'ni seçebilmeniz için ortalamanızın en az 1.80 olması ve 40 günlük onaylanmış stajınızın olması gerekmektedir.

2. İşyeri Eğitimi’ni şehir dışında yapabilmek için alttan 2’den fazla dersinizin olmaması gerekmektedir.

3. İşyeri Eğitimi yapılacak firmanın bölüm tarafından uygun olup olmadığının işyeri eğitimi komisyonu tarafından onaylanması gerekmektedir.

4.İşyeri Eğitimi yapılacak firma onaylandıktan sonra ilgili firmanın https://muys.subu.edu.tr/ adresinden MUYS sistemine kayıt olması ve öğrenci talebinde bulunması gerekmektedir.

5. Bölüm web sitesinde formlar kısmında bulunan İşyeri Uygulaması Kabul Formu (3 nüsha) ve kimlik fotokopisi ile birlikte en geç dönemin ilk günü İşyeri Eğitim komisyonuna teslim edilmelidir.

6. Dönemin ilk günü İşyeri Uygulaması Kabul Formu’nu komisyona teslim etmeyen öğrencilerin yerleştirilmesi ilk hafta Çarşamba günü komisyon tarafından yapılacaktır.

 

RAPOR İÇERİKLERİ

BÖLÜM 1.     GİRİŞ 
BÖLÜM 2.     SÜREÇ YÖNETİMİ 
           2.1.     İşletmedeki İdari Süreçler (Organizasyon Yapısı ve Emir Komuta Zinciri)
           2.2.     İşletmedeki Proses / Üretim Süreçleri 
BÖLÜM 3.     STANDARDİZASYON 
           3.1.     Genel Mühendislik Standartları 
           3.2.     İşyerinde Uygulanan Standartlar
           3.3.     İşyerindeki Kalite Yönetim Sistemi
BÖLÜM 4.     İŞYERİ UYGULAMALARI 
BÖLÜM 5.     DİSİPLİNLERARASI UYGULAMALAR 
BÖLÜM 6.     İŞYERİNDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER ve ÇÖZÜMLER
BÖLÜM 7.     SONUÇ ve DEĞERLENDİRME