Ana içeriğe atla

KOMİSYON VE KOORDİNATÖRLER LİSTESİ (2023-2024 GÜZ)

                                                                                                                                                                       Güncellenme Tarihi: 22.12.2023

KOMİSYON

KOORDİNATÖR\UNVAN  İSİM

İLETİŞİM (E-POSTA)

Burs Komisyonu

Doç. Dr. Süleyman UZUN (BAŞKAN)

Arş. Gör. Emin GÜNEY

Arş. Gör. Furkan ATBAN

suleymanuzun@subu.edu.tr

furkanatban@subu.edu.tr

eminguney@subu.edu.tr

 

 

 

Yatay Geçiş, İntibak ve Muafiyet Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Ekin EKİNCİ (BAŞKAN)

Dr. Öğr. Üyesi Fatih VARÇIN

Arş. Gör. Muhammed Yusuf KÜÇÜKKARA

Arş. Gör. Emin GÜNEY

 

ekinekinci@subu.edu.tr

fatihvarcin@subu.edu.tr

muhammedkucukkara@subu.edu.tr

eminguney@subu.edu.tr

 

 

 

Staj Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Fatih VARÇIN (BAŞKAN)

Arş. Gör. Furkan ATBAN

Arş. Gör. Emin GÜNEY

fatihvarcin@subu.edu.tr

furkanatban@subu.edu.tr

eminguney@subu.edu.tr

 

 

 

Öğrenci Değişim Programları Komisyonu

(Erasmus - Farabi - Mevlana)

Doç. Dr. Süleyman UZUN (BAŞKAN)

Dr. Öğr. Üyesi A.F.M. Suaib AKHTER

Arş. Gör. Muhammed Yusuf KÜÇÜKKARA

suleymanuzun@subu.edu.tr

suaibakhter@subu.edu.tr

muhammedkucukkara@subu.edu.tr

 

 

 

 

Çift Anadal ve Yandal Komisyonu

Doç. Dr. Halit ÖZTEKİN (BAŞKAN)

Arş. Gör. Muhammed Yusuf KÜÇÜKKARA

Arş. Gör. Furkan ATBAN

halitoztekin@subu.edu.tr

muhammedkucukkara@subu.edu.tr

furkanatban@subu.edu.tr

 

 

 

Üniversite-Sanayi İşbirliği Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Selman HIZAL (BAŞKAN)

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Ali Nur ÖZ

Arş.Gör. Muhammed Yusuf KÜÇÜKKARA

selmanhizal@subu.edu.tr

muhammedoz@subu.edu.tr

muhammedkucukkara@subu.edu.tr

 

 

 

Mezun Komisyonu

Doç. Dr. Süleyman UZUN (BAŞKAN)

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Ali Nur ÖZ

Dr. Öğr. Üyesi Fatih VARÇIN

Arş. Gör. Furkan ATBAN

Arş. Gör. Emin GÜNEY

Arş. Gör. Muhammed Yusuf KÜÇÜKKARA

suleymanuzun@subu.edu.tr

muhammedoz@subu.edu.tr

fatihvarcin@subu.edu.tr

furkanatban@subu.edu.tr

eminguney@subu.edu.tr

muhammedkucukkara@subu.edu.tr

 

 

 

Uygulamalı Eğitimler İşyeri (Staj) Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Selman Hizal (BAŞKAN)

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Ali Nur ÖZ

Arş. Gör. Furkan ATBAN

Arş. Gör. Emin GÜNEY

Arş. Gör. Muhammed Yusuf KÜÇÜKKARA

selmanhizal@subu.edu.tr

muhammedoz@subu.edu.tr

furkanatban@subu.edu.tr

eminguney@subu.edu.tr

muhammedkucukkara@subu.edu.tr

 

 

 

Kalite Elçileri Komisyonu

Doç. Dr. Zeynep GARİP (BAŞKAN)

Arş. Gör. Emin GÜNEY

Arş. Gör. Muhammed Yusuf KÜÇÜKKARA

zbatik@subu.edu.tr

eminguney@subu.edu.tr

muhammedkucukkara@subu.edu.tr

 

 

 

Müdek Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Ekin EKINCI (BAŞKAN)

Dr. Öğr. Üyesi Selman HIZAL (BAŞKAN YRD.)

Dr. Öğr. Üyesi Fatih VARÇIN

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Ali Nur ÖZ

Doç. Dr. Halit ÖZTEKİN

Doç. Dr. Süleyman UZUN

Doç. Dr. Zeynep GARİP

Doç. Dr. Zafer ALBAYRAK

Dr. Öğr. Üyesi A.F.M. Suaib AKHTER

Arş. Gör. Furkan ATBAN

Arş. Gör. Emin GÜNEY

Arş.Gör. Muhammed Yusuf KÜÇÜKKARA

ekinekinci@subu.edu.tr

selmanhizal@subu.edu.tr

fatihvarcin@subu.edu.tr

muhammedoz@subu.edu.tr

halitoztekin@subu.edu.tr

suleyman.uzun@subu.edu.tr

zbatik@subu.edu.tr

zaferalbayrak@subu.edu.tr

suaibakhter@subu.edu.tr

furkanatban@subu.edu.tr

eminguney@subu.edu.tr

muhammedkucukkara@subu.edu.tr

 

Tanıtım Komisyonu

Doç. Dr. Zafer ALBAYRAK (BAŞKAN)

Arş. Gör. Furkan ATBAN

zaferalbayrak@subu.edu.tr

furkanatban@subu.edu.tr

     
Eğitim Komisyonu ( Ders İçeriği, Planları ve Ders Prog. Hazırlanması)

Dr. Öğr. Üyesi Fatih VARÇIN (BAŞKAN)

Arş. Gör. Furkan ATBAN

Arş. Gör. Emin GÜNEY

Arş.Gör. Muhammed Yusuf KÜÇÜKKARA

fatihvarcin@subu.edu.tr

furkanatban@subu.edu.tr

eminguney@subu.edu.tr

muhammedkucukkara@subu.edu.tr

     
Mezuniyet Not Kontrol Komisyonu

Doç. Dr. Zeynep GARİP (BAŞKAN)

Arş. Gör. Muhammed Yusuf KÜÇÜKKARA

zbatik@subu.edu.tr

muhammedkucukkara@subu.edu.tr

     
Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu

Doç. Dr. Zeynep GARİP (BAŞKAN)

Arş. Gör. Furkan ATBAN

Arş. Gör. Emin GÜNEY

zbatik@subu.edu.tr

furkanatban@subu.edu.tr

eminguney@subu.edu.tr


 
     
Satın Alma Komisyonu (Taşınır Mal ve Temrinlik Malzeme Alımı Yaklaşık Maliyet)

Doç. Dr. Halit ÖZTEKİN (BAŞKAN)

Arş. Gör. Emin GÜNEY

halitoztekin@subu.edu.tr

eminguney@subu.edu.tr

     
Olağan ve Olağanüstü Yönetim Koordinasyon Komisyonu

Doç. Dr. Süleyman UZUN (BAŞKAN)

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Ali Nur ÖZ

Dr. Öğr. Üyesi Fatih VARÇIN

Arş. Gör. Furkan ATBAN

Arş. Gör. Emin GÜNEY

Arş.Gör. Muhammed Yusuf KÜÇÜKKARA

furkanatban@subu.edu.tr

eminguney@subu.edu.tr

muhammedkucukkara@subu.edu.tr

 

Proje Komisyonu (Bitirme)

Doç. Dr. Ekin EKİNCİ (BAŞKAN)

Dr. Öğr. Üyesi Fatih VARÇIN

Arş. Gör. Muhammed Yusuf KÜÇÜKKARA

Arş. Gör. Emin GÜNEY

ekinekinci@subu.edu.tr

fatihvarcin@subu.edu.tr

muhammedkucukkara@subu.edu.tr

eminguney@subu.edu.tr

 

 

 

Öğrenci Toplulukları Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi A.F.M. Suaib AKHTER (BAŞKAN)

Arş. Gör. Emin GÜNEY

Arş. Gör. Muhammed Yusuf KÜÇÜKKARA

suaibakhter@subu.edu.tr

eminguney@subu.edu.tr

muhammedkucukkara@subu.edu.tr

 

 

 

Sosyal Kültürel ve Sportif Etkinlikler Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Ali Nur ÖZ (BAŞKAN)

Arş. Gör. Emin GÜNEY

muhammedoz@subu.edu.tr

eminguney@subu.edu.tr

 

 

 

Disiplin Komisyonu

Doç. Dr. Zafer ALBAYRAK (BAŞKAN)

Dr. Öğr. Üyesi Fatih VARÇIN

Arş. Gör. Emin GÜNEY

Arş. Gör. Muhammed Yusuf KÜÇÜKKARA

zaferalbayrak@subu.edu.tr

fatihvarcin@subu.edu.tr

eminguney@subu.edu.tr

muhammedkucukkara@subu.edu.tr

 

 

 

Web Sayfası ve Sosyal Medya Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Selman HIZAL (BAŞKAN)

Arş. Gör. Emin GÜNEY

selmanhizal@subu.edu.tr

eminguney@subu.edu.tr

     
Bölüm Danışma Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Ali Nur ÖZ (BAŞKAN)

Arş. Gör. Furkan ATBAN

Arş. Gör. Emin GÜNEY

muhammedoz@subu.edu.tr

furkanatban@subu.edu.tr

eminguney@subu.edu.tr

     
Atolye ve Laboratuvarları Koordinasyon Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Fatih VARÇIN (BAŞKAN)

Arş. Gör. Furkan ATBAN

Arş. Gör. Muhammed Yusuf KÜÇÜKKARA

fatihvarcin@subu.edu.tr

furkanatban@subu.edu.tr

muhammedkucukkara@subu.edu.tr

     
İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu

Doç. Dr. Zafer ALBAYRAK (BAŞKAN)

Arş. Gör. Muhammed Yusuf KÜÇÜKKARA

zaferalbayrak@subu.edu.tr

muhammedkucukkara@subu.edu.tr

     
Taşınır Mal Komisyonu

Doç. Dr. Halit ÖZTEKİN (BAŞKAN)

Arş. Gör. Emin GÜNEY

halitoztekin@subu.edu.tr

eminguney@subu.edu.tr