Ana içeriğe atla

Stajın amacı; lisans  eğitimindeki öğrencilerin, okulda edindikleri teorik bilgilerini pekiştirmek, laboratuvar çalışmalarında edindikleri beceri ve deneyimlerini geliştirmek, işyeri organizasyonlarını ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlamaktır. Mühendislik eğitiminin önemli bir bölümünü oluşturan staj süresince yapılacak pratik çalışma oldukça önemlidir.

Staj ile ilgili ayrıntılı bilgi için staj yönergesi staja başlamadan önce okunmalıdır.

Staj yapacak öğrencilerin dikkat etmesi gereken husular:

  • Staja başlamadan önce kimlik fotokopisi, staj sicil fişi ve 2 adet staj kabul formu edinilmelidir.
  • Staj yapılacak iş yerinde en az bir adet alan ile ilgili mühendis olması gerekmektedir.
  • Stajın mesleki bilgi ve tecrübeye katkı sağlaması için staj esnasında mesleğe uygun çalışmaların yapılması gerekmektedir.
  • Staj bitiminde staj sicil fişi iş yeri tarafından doldurulup bölüme gönderilebilir veya mühürlü bir zarf içerisinde öğrenci tarafından bölüme getirilebilir.
  • Staj defteri ciltlettirilerek teslim edilmelidir.

Staj ile ilgili evraklara aşağıda yer alan dosyalardan ulaşabilirsiniz.