Ana içeriğe atla

Müdek Hakkında

MÜDEK nedir?

MÜDEK’in Açılımı: Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneğidir.

Müdek, farklı disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye’de mühendislik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur.

 

MÜDEK’in amacı nedir?

MÜDEK’in amacı, farklı disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye'de mühendislik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak, böylece, güncel ve gelişmekte olan teknolojileri kavrayan, daha iyi eğitilmiş ve daha nitelikli mühendisler yetiştirilerek toplumun refahının ileri götürülmesini sağlamaktır.

 

MÜDEK’in Tarihçesi

 • 2003 Yılında mühendislik programlarının değerlendirmesine başlamış,

 • 2006 yılında Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı (ENAEE - European Network for Accreditation of Engineering Education) adlı kuruluşun üyesi olmuş,

 • 25 Ocak 2007 tarihinde MÜDEK kısa adını kullanmaya devam ederek Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği adında bir sivil toplum kuruluşuna dönüşerek tüzel kişilik kazanmış,

 • 16 Kasım 2007 tarihinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yükseköğretim kurumlarının mühendislik programlarında ulusal, sektörel ve program yeterlilikleri odaklı ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmış,

 • 21 Ocak 2009 tarihinden itibaren akredite edeceği mühendislik eğitimi programlarına EUR-ACE etiketi vermek üzere ENAEE tarafından yetkilendirilmiş ve

 • 15 Haziran 2011 tarihinden itibaren IEA (International Enginerring Alliance) Washington Accord'a tam üye(Full Signatory) olarak kabul edilmiştir.

 

MÜDEK Akreditasyonu nedir?

Müdek tarafından belirlenen ölçütlerin akreditasyon için başvuran mühendislik programlarınca karşılanması neticesinde MÜDEK tarafından verilen bir Uluslararası Eğitim denkliği/eşdeğerliği belgesidir.

 

MÜDEK Akreditasyon ölçütleri

Müdek Akreditasyonuna başvuran bölümler 10 adet farklı ölçüt üzerinden değerlendirilmektedirler. Bunlar sırasıyla;

 • Ölçüt 1. Öğrenciler

 • Ölçüt 2. Program Eğitim Amaçları

 • Ölçüt 3. Program Çıktıları

 • Ölçüt 4. Sürekli İyileştirme

 • Ölçüt 5. Eğitim Planı

 • Ölçüt 6. Öğretim Kadrosu

 • Ölçüt 7. Altyapı

 • Ölçüt 8. Kurum Desteği ve Parasal Kaynaklar

 • Ölçüt 9. Organizasyon ve Karar Alma Süreçleri

 • Ölçüt 10. Programa Özgü Ölçütler

 

Mekatronik ve Benzeri Adlı Mühendislik Programlarının Disipline Özgü Ölçütleri

Bu program ölçütleri adlarında "mekatronik" ve benzeri nitelemeler bulunan programlar içindir.

Mezunların aşağıdaki niteliklere sahip olduğu kanıtlanmalıdır: matematiğe dayalı fizik bilgisi; çok değişkenli matematik, türevsel denklemler, türev ve integral hesapları ile kompleks değişkenleri de içerecek biçimde matematik bilgisi; istatistik, optimizasyon ve lineer cebir konularına aşinalık; sensör (algılayıcı) teknolojileri, bilgisayar ve mühendislik bilimleri konularında bilgi; kontrol, elektronik, mekanik ve bilgisayar sistemleri alanlarında çalışabilme becerisi; karmaşık elektromekanik cihazların, yazılımların, dinamik sistemlerle etkileşebilen ve donanım ve yazılım içeren sistemlerin tasarım ve analizi için gerekli bilgi.

 

MÜDEK Akreditasyonu geçerlilik süresi

Müdek akreditasyon başvuru ve sonuç süreci ilk genel değerlendirme için ortalama 1,5 sene sürmektedir. Bu süreç sonucunda başvuran programlar;

 • İlgili ölçütlerin tümünü sağladıkları takdirde kesintisiz 5 yıllık

 • İlgili ölçütlerde ZAYIFLIK tespit edildiği takdirde 2 yıllık Akreditasyon alırlar.

 • İlgili ölçütlerin herhangi birinde EKSİKLİK tespit edilirse başvuru yapan bölüm akreditasyon alamaz ve ödenen ücret MÜDEK tarafından bölüme iade edilmez.

 

EUR-ACE nedir?

Mühendislik eğitim programları akreditasyonu için belirli standartları barındıran bir standartlar kümesidir. Bu eğitim standartlarını ulaşan mühendislik programlarına bu etiket verilmektedir.

2009 yılında MÜDEK, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı tarafından akredite edeceği mühendislik programlarına EUR-ACE etiketi vermek için yetkilendirilmiştir. Avrupa’da bu konuda yetkilendirilen 7inci ajanstır.

 

EUR-ACE Etiketinin Mühendislik öğrencileri ve mezunları için faydaları nelerdir?

 • EUR-ACE ® etiketi ile mühendislik programları, hem Avrupa standartlarına hem de uluslararası yüksek standartlara sahip olduklarını belgelerler, böylece Avrupalı işverenler tarafından tanınmaları da güvence altına alınmış olur.

 • EUR-ACE ® diğer Yükseköğretim Kurumlarına yapılan Master ve Doktora programlarına başvuruları kolaylaştırır.

 • Mühendislik mesleğinin düzenlendiği ülkelerde EUR-ACE ® etiketli programlar Kayıtlı veya Yeminli mühendis olmak için gerekli olan eğitim gereksinimlerini karşılamaktadır.

 • Mesleki Yeterlilik tanınması üzerine, AB Direktifi tarafından teşvik olarak EUR-ACE ® etiketli bölümlerin lisansüstü hareketliliğini kolaylaştırılmıştır.

 • EUR-ACE ® FEANI (European Federation of Natinonal Engineering Assosication) tarafından profesyonel kart gibi teşvik edilen bir eğitim standardıdır.

 • EUR-ACE ® etiketli programlar FEANI’nin Eur Ing başlıklı eğitim gereksinimleri listelerinde otomatik olarak yer almaktadır.