Ana içeriğe atla

2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı sonunda aşağıda belirtilen Tek Ders Sınavı başvuru şartlarını sağlayan öğrencilerimizin, 30.06.2024 tarihine kadar BYS üzerinden başvurularını yapmaları gerekmektedir.Başvurularını yapamayan öğrenciler fatihaksoy@subu.edu.tr mail adresinden Fatih Aksoy ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

 

BAŞVURU ŞARTLARI;

 (1) Mezuniyetleri için staj hariç tüm derslerden devam şartını yerine getirerek FF, FD veya GR notu aldığı tek dersi kalan öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde tek ders sınav hakkı verilir.

(2) Staj hariç tüm derslerden geçer not aldığı halde mezun olmak için gereken 2.00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencilere seçecekleri bir dersten, akademik takvimde belirlenen tarihlerde tek ders sınav hakkı verilir.

(3) Tek ders sınav sonucunda en yüksek notu (AA) alması halinde dahi genel not ortalamasını 2.00’a yükseltemeyecek öğrenciye tek ders sınav hakkı tanınmaz.

(4) Bitirme çalışması, tasarım, staj, işletmede mesleki eğitim gibi uygulama gerektiren derslerden tek ders sınav hakkı tanınmaz.

(5) Öğrenciler, akademik takvimde belirlenen başvuru tarihine kadar öğrenim gördükleri birimlere müracaat ederler.

(6) Sınav notlarına itiraz eden öğrencilerin itirazlarının olumlu sonuçlanması, ulusal ve uluslararası öğrenci hareketlilik programına katılan öğrenciler ile başka bir yükseköğretim kurumunda yaz öğretimi programına katılan ve tek ders sınavına giremeyen öğrencilerin mezuniyetleri için tek derslerinin kalması durumunda, bu öğrencilere Senato kararı ile ek tek ders sınav hakkı verilebilir.

(7) Tek ders sınavında başarısız olunması halinde, öğrenciler, azamî öğrenim süreleri içerisinde, dersin açıldığı yarıyılda dersi tekrar almayı tercih edebilir veya yarıyıl sonlarında açılan tek ders sınavlarına girebilirler.

(8) Tek ders sınavının başarı değerlendirmesinde yarıyıl içi çalışmalar dikkate alınmaz. Sınavdan başarılı olunması için en az DD notu alınması gerekir.